Free comes with a great price

Can you do something about the price for me? Is there still some discount in it? What is the minimum rate that you ask? The negotiation of the price often only follows after people have been persuaded of the potential value. The customer wants the lowest possible rate (preferably free) to prevent an incorrect estimate […]

Gratis komt met een grote prijs

Kan je iets aan de prijs doen voor mij? Zit er nog wat korting in? Wat is het minimumtarief dat je vraagt? De onderhandeling over de prijs volgen vaak pas nadat mensen zijn lekker gemaakt van de potentiële waarde. De klant wil zo goedkoop mogelijk tarief (liefst gratis) om een verkeerde inschatting van de waarde […]