Visie op Agile Consultancy Organisaties

Mijn beeld van de wereld van Agility, Scrum, de huidige bewegingen in de markt en hoe ik kijk naar de Agile Consultancy Organisaties.  Niet in een powerpoint maar in een iets uitgebreider stuk omdat ik hier iets meer woorden voor nodig heb dan in een slide deck is te vatten.  Het is een visie dat […]

Nieuwe online cursus!

Wij zijn super trots dat onze eerste online cursus beschikbaar is! De cursus ‘Ondernemende Vaardigheden‘ laat je kennis maken met deze vaardigheden, de theorie erachter en geeft je inspiratie en technieken hoe je deze vaardigheden in jouw omgeving kunt ontwikkelen. In deze aflevering meer over de totstandkoming van de cursus, het idee er achter en […]

Free comes with a great price – Podcast

Can you do something about the price for me? Is there still some discount in it? What is the minimum rate that you ask? The negotiation of the price often only follows after people have been persuaded of the potential value. The customer wants the lowest possible rate (preferably free) to prevent an incorrect estimate […]

Gratis komt met een grote prijs – Podcast

Kan je iets aan de prijs doen voor mij? Zit er nog wat korting in? Wat is het minimumtarief dat je vraagt? De onderhandeling over de prijs volgen vaak pas nadat mensen zijn lekker gemaakt van de potentiële waarde. De klant wil zo goedkoop mogelijk tarief (liefst gratis) om een verkeerde inschatting van de waarde […]

The street musician’s strategy

Everyone has already come into contact with the concept of Value for Value. In a busy street where everyone is shopping, the atmosphere of relaxation is enhanced by a beautiful piece of music played by a street musician. This performance takes place anyway, the instrument case in front of the artist invites you to share […]

De strategie van de straatmuzikant

Iedereen is al eens in aanraking gekomen met het concept van Value for Value. In een drukke winkelstraat waarin iedereen lekker aan het winkelen is wordt de sfeer van ontspanning versterkt door een mooi muziekstuk dat wordt gespeeld door een straatmuzikant. Dit optreden vindt sowieso plaats, de instrumentenkoffer voor de artiest nodigt uit om de […]

Free comes with a great price

Can you do something about the price for me? Is there still some discount in it? What is the minimum rate that you ask? The negotiation of the price often only follows after people have been persuaded of the potential value. The customer wants the lowest possible rate (preferably free) to prevent an incorrect estimate […]

Gratis komt met een grote prijs

Kan je iets aan de prijs doen voor mij? Zit er nog wat korting in? Wat is het minimumtarief dat je vraagt? De onderhandeling over de prijs volgen vaak pas nadat mensen zijn lekker gemaakt van de potentiële waarde. De klant wil zo goedkoop mogelijk tarief (liefst gratis) om een verkeerde inschatting van de waarde […]

We are going to do it completely differently!

We do not have a price list for our services! You determine the price! Why do we embrace the Value for Valie model? This has everything to do with why we started Entrepreneurability. What we do is create content that inspires you, makes you think and takes action. This may provide value for you. How […]

We gaan het even helemaal anders doen!

Wij hebben geen prijslijst voor onze diensten! Jij bepaalt de prijs!Waarom wij het Value for Valie model omarmen? Dit heeft alles te maken waarom wij met Entrepreneurability zijn begonnen. Wat wij doen is content maken die jou inspireert, die je aan het denken zet en in actie brengt. Daarmee mogelijk waarde voor je leveren. Hoeveel […]