Lees onze artikelen terug en laat je inspireren

Value for Value model
Stephan van Rooden

Waarom wij overgaan op ‘Value for Value’!

Dit artikel is niet gratis. Maar hoeveel is het waard? Ik besteed er enige tijd aan om over dit onderwerp na te denken, ik schrijf wat, lees terug. Maar wat is dan waarde van dit artikel? Dat verschilt per individu.

Lees verder »
Value for Value model
Stephan van Rooden

Value for Value in real life

In practice, everyone has already come into contact with this model. In principle, the street music or the organ in the shopping street plays for free. Yet the instrument case is in front of the artist or a bowl of

Lees verder »
Value for Value model
Stephan van Rooden

Value for Value in de praktijk

In de praktijk is iedereen al eens met dit model in aanraking gekomen. De straatmuziek of de orgel in de winkelstraat speelt in principe gratis. Toch ligt de instrumentenkoffer voor de artiest of wordt er ritmisch met een bakje munten

Lees verder »
busy
Value for Value model
Stephan van Rooden

No value without Producers

What is the role of the producer in the Value for Value model? How can a producer contribute to delivering value? Why do these people actually call producers? In this post, we consider the critical role of the producer in

Lees verder »
busy
Value for Value model
Stephan van Rooden

Zonder Producenten geen waarde

Wat is de rol van de producent in het Value for Value model? Hoe kan een producent bijdragen aan het leveren van waarde? Waarom noemen deze mensen eigenlijk producenten? In deze post staan we stil bij de cruciale rol van

Lees verder »
Value for Value model
Stephan van Rooden

The emergence of the Value for Value Model.

What is the compensation you ask for the services you provide? Do you determine the value it represents or do you leave this to the user of the service? The “Value for Value” model puts the question what the value

Lees verder »