Ondernemende vaardigheden
Video/Tekst

De impact van schaarste

Les 8 Module 2

Schaarste van het individu

Voordat we kijken naar de impact van schaarste voor de economie. Laten we eerst een duidelijk begrip van schaarste en de problemen voor een individu verkennen.

De uitdaging van schaarste voor individuen bestaat vanwege de combinatie van een beperkt inkomen en onbeperkte behoeften.

Wanneer jij bijvoorbeeld probeert te beslissen of je een item wilt kopen of niet, moet je hiervoor rekening houden met verschillende factoren. 

  1. De afwegingen die je maakt om aan het benodigde geld te komen, meestal door het opofferen van tijd. 
  2. De opportuniteitskosten, of het op één na beste dat je met diezelfde euro’s hadden kunnen kopen.
  3. Als alle feiten bekend zijn. Wat de beste keuze is, niet alleen op dat moment maar ook voor de toekomst is .


Dit probleem is ook niet stabiel. Als iemand later dezelfde keuzes krijgt, hoeft hij/zij niet per se dezelfde keuze te maken. Vooral als er een verandering in hun inkomen heeft plaatsgevonden.

Schaarste voor de samenleving

Voor de economie als geheel. Het probleem van keuzes bestaat omdat de middelen schaars zijn. Geen beperking van inkomen zoals bij het individu. Maar een beperking van middelen verwijst naar inputs die worden gebruikt bij de productie van andere goederen en diensten. 

Er zijn drie primaire bronnen en een vierde waarmee rekening moet worden gehouden, maar die niet altijd wordt beschouwd als een onderdeel van de primaire bronnen voor productie. 

  1. Land verwijst naar alle natuurlijke hulpbronnen of giften van de natuur. Bomen, gewassen, aarde, steenkool. Echt alles wat er in de wereld bestaat zonder menselijke hulp.  
  2. Arbeid verwijst naar de menselijke factor. De mensen werken en daarom dragen zij bij aan de productie van een goed of dienst, of het nu gaat om lichamelijk of geestelijk werk. 
  3. Kapitaal verwijst naar alle geproduceerde inputs, met andere woorden items die mensen helpen bij het maken van andere items. Voorbeelden zijn tractoren, gereedschappen of training en opleiding. Kapitaal is geen geld. Geld wordt niet eens als een hulpmiddel beschouwd.


De laatste en de ene die niet altijd als onderdeel van de input bronnen wordt beschouwd, is het ondernemersvermogen of ondernemende vaardigheden. 

Let op! Dat je een succesvolle bedrijfseigenaar niet verwart met een ondernemer. Iemand kan een succesvolle eigenaar van een bedrijf zijn en behoorlijk wat geld verdienen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat hij of zij een ondernemer is.

Een ondernemer is iemand die initiatief neemt, beslissingen innoveert en risico's neemt over hoe ze de andere drie middelen organiseren en gebruiken.

Reflectie

1.  Welke strategieën gebruik je als individu om je keuzes te maken?

  • a) In welke mate zijn dergelijke toepasbaar op jouw organisatie?

2.  Hoe gaat jouw organisatie om met schaarste van middelen?

Pen

Bel mij!

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!