Ondernemende vaardigheden
Video/Tekst

Stok en stenen

Les 3 Hoofdstuk 2 Module 1

Een korte geschiedenis

Om een product te maken of service te verlenen, heeft u traditioneel drie primaire factoren nodig. Ten eerste hebben we middelen nodig: zoals land, water of wind. Laten we deze bronnen noemen. Ten tweede hebben we tijd en geld nodig, startkapitaal of schaalkapitaal. Laten we dit voor de eenvoud de monetaire component noemen. Ten derde hebben we arbeidsmiddelen nodig, of menselijke hulpbronnen: mensen. om het te maken.


Deze drie primaire behoeften: middelen, geld en mensen samen noemen we de inputfactoren. Door ze te verbinden, kunnen we creëren. De inputfactor die creatie inderdaad mogelijk zal maken is de vierde: ondernemingsvermogen. En deze factor wordt de onderscheidende factor in onze huidige economie. In deze cursus leggen we uit wat ondernemende vaardigheden zijn en hoe we er de zaden van kunnen planten, telen en uit kunnen groeien.

Stok en stenen


Bij de eerste menselijke arbeidspraktijken gebruikten we voornamelijk natuurlijke hulpbronnen zoals stokken en stenen, de natuur voorzag ons in onze primaire behoeften. Toen we ons ontwikkelden tot stammen en later kleinere gemeenschappen, begonnen we ons te specialiseren en ons te concentreren op een bepaald product (landbouw, smid enz.), Hierdoor konden deze mensen niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien. Ze zouden zich terugtrekken uit de consumptie om hun product te produceren, om dit te doen hadden ze kapitaal nodig om deze kloof te overbruggen, vandaar dat we kennis maakten met een economie op kleinere schaal.Om deze terugtrekking op te vangen, hebben we financiële instellingen zoals banken opgericht om de uitwisseling van producten en service te organiseren. Dit resulteerde (voor sommigen) in een enorme groei in productiviteit en welvaart.

Dit werkte goed voor kleinere gemeenschappen, maar we konden niet opschalen naar grotere groepen mensen. Tot de industriële revolutie. Hier begonnen we het potentieel van de gecombineerde inspanningen van machine en arbeidskrachten te benutten. Dit leidde tot aanzienlijke schaalvoordelen en stelde organisaties in staat een wereldmarkt te bereiken. Op dat moment waren degenen die deze drie primaire factoren konden beheersen en gebruiken succesvol. Grote bedrijven domineren de markten omdat concurrenten niet in staat zijn om de natuurlijke, financiële en arbeidsmiddelen te verkrijgen en om deze beloningen te maximaliseren, hebben we talloze manieren aangenomen om ze te optimaliseren.

Reflectie

1.  Welke van de drie primaire input factoren zijn schaars in jouw organisatie?

  • a) Wat maakt dat deze schaars zijn?
  • b) Wat kun je zelf hier aan doen om deze schaarste te verminderen?

2.  Wat is het belang van ondernemerschap in jouw organisatie?


3.  Hoe is de huidige manier van organiseren in jouw organisatie ontstaan?

  • a) Wat is de geschiedenis van jouw organisatie?
  • b) Welke grote veranderingen of gebeurtenissen hebben impact gehad op hoe de organisatie nu functioneert?
  • c) Zijn er organisaties in jouw omgeving die zaken totaal anders aanpakken? En wat doen zij dan anders?
Pen

Bel mij!

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!