Ondernemende vaardigheden
Video/Tekst

Vast in hiërarchie

Les 13 Hoofdstuk 1 Module 3

    Hiërarchieën stoppen initiatief

Naarmate de schaalgrootte toeneemt in organisaties en er meer mensen betrokken raakt bij de realisatie van producten of diensten, neemt ook de behoefte aan structuren, overzicht en procedures toe. En terecht!

Maar er kleeft ook een enorm risico aan de introductie van structuren. Wanneer deze leidend worden in het handelen van medewerkers en compliance zwaarder weegt dan de uitkomst voor de klanten zal dit zijn weerslag hebben op het starten van initiatieven. Bekijk onderstaande video van John Kotter.

Incidenten als graadmeter

Een indicator die vaak de ruimte in een organisatie voor initiatief weergeeft is hoe wij omgaan met incidenten. Naast een zekere noodzaak voor procedures en protocollen, is er ook vaak een ontembare neiging van organisaties om ieder incident als een structureel probleem te behandelen.

Vraag jezelf eens af, zijn de laatste paar incidenten die je hebt meegemaakt een eenmalige situatie?

Als je bij iedere situatie zoekt naar een structurele oplossing leer je je medewerkers en collega's een patroon aan van het simpelweg volgen van de stappen. Tevens is het een grandioze onderschatting van de complexiteit van je omgeving. Is iedere situatie, klant of incident echt identiek?

Het is ontluisterend om te zien hoeveel mensen in staat zijn levend en aangekleed op hun werk te arriveren maar zodra deze mensen door de toegangspoortjes lopen of inloggen op hun werk, dat de hersenen uit lijken te gaan. We volgen gewoon de stappen en zijn getraind om niet buiten de gebaande paden te wandelen.

In organisaties waar een sterke structuur is aangebracht en veel via hiërarchische lijnen wordt behandeld leeft een sterk informeel netwerk om toch zoveel mogelijk gedaan te krijgen.Dit netwerk opereert in de de schaduw van de organisatie en ontneemt het leiderschap het zicht wat er werkelijk speelt.
Hoe kun je van je medewerkers of collega's iets vragen om te doen, te starten als de organisatie initiatief niet ondersteund of in ieder geval erg lastig maakt?

Een externe consultant werkte samen met een grote klassieke organisatie om een groot herbouw project van een van hun primaire processen. Voor het opstarten van dit project was een budget ter beschikking gesteld. Voor het initieren van het project was een jaar uitgetrokken.

De consultant zag de stroperigheid van organisatie en woog dit tegen de noodzaak van dit project en besloot iets compleet anders te doen. Voor het beschikbare budget huurde hij een etage in een pand aan de overzijde van het hoofdkantoor. Leveranciers en experts werden uitgenodigd om gezamenlijk in enkele maanden een werkend prototype te maken. Dit stond haaks op de gebruiken van de organisatie maar door de stroperige communicatie intern kwam men pas later achter deze handeling van de consultant.


Toen maanden later voor het eerst vragen over werden gesteld bleek er een werkend prototype te zijn gemaakt en genoeg lessen geleerd voor de feitelijke uitrol. Voor het budget waar normaal gesproken enkel plannen zouden zijn gemaakt.

Reflectie

1.  Hoe gaat jouw organisatie om met incidenten?

  • a) Staat men stil bij de vraag of het een structureel of incidenteel probleem is?

2.  Hoe gemakkelijk is het om een initiatief te starten in jouw organisatie?


Pen

Bel mij!

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!